Γενικές Πληροφορίες

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
λειτουργεί καθημερινά από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 19:00
και από 1 Νοεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε Κυριακή από τις 10:00 έως τις 15:00.

Εισιτήρια

Μεμονωμένοι: 3€
Οργανωμένες ομάδες: 2€
Μαθητές: 1€

Πληροφορίες
κ. Βαρβάρα Τσάκα
κ. Μαρία Χαραλαμπάκη